Idag togs ett viktigt steg i Kommunstyrelsen (KS) för att bevara och utveckla Skärstadalen baserat på de värden som finns. Kommunstyrelsen fattade med stöd av S, M, L, KD, MP och SD om att föreslå Kommunfullmäktige att lägga sitt veto mot en ny och större exploatering av vindkraft vid Skärstadalen. Beslut kommer formellt att fattas den 16 April i Kommunfullmäktige, men här finns det en tydlig majoritet.

C och V har ansett att behovet av förnyelsebarenergi är så stort och att detta väger tyngre än att bevara Skärstadalen.

I KS beslöts också att man inte såg några formella hinder kring förlängningen av det befintliga tillståndet. Detta blev resultatet trots att en övervägande majoritet alltså har uttalat sig om att man inte vill se en exploatering över huvud taget. Det är naturligtvis en besvikelse, men är resultatet av att man från flertalet inte har sett en möjlighet att yttra sig mer än om sakfrågan (skäl till förlängning eller ej). Dock har det bifogats noteringar om att även denna ansökan innehåller ändringar som bör utredas.

När det gäller förlängningen har det varit vår hållning, efter juridisk konsultation, att kommunen borde ha möjlighet att lägga veto och yttra sig om ansökan i större utsträckning än vad som nu blev fallet. Det vi nu får hoppas på är att MPD ser att även denna ansökan innehåller en ändring som i grunden kräver ett tillstånd.

Vidare är det ett faktum att det som skall prövas är det befintliga tillståndet. Detta skall prövas om det finns giltiga eller synnerliga skäl till en förlängning. Kraftö har angett att det är kapacitetsbrist i anslutningskabeln och att detta utgör skäl. Faktum är att det befintliga tillståndet och ett tillstånd för anslutningskabel har funnits sedan april 2016 (ca 3 år) men att bolaget har valt att inte utnyttja detta. En kapacitetsbrist i anslutningen uppstår först vid en större exploatering.

Kategorier: Information

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.