Varför skall man exploatera vindkraft vid Skärstadalen?

Om man studerar den ansökan som Kraftö har lämnat så kan man konstatera följande:

  • En exploatering bidrar inte till den lokal elproduktion
  • En exploatering bidrar inte till den lokala ekonomin eller till nya jobb
  • En exploatering har inga positiva miljöeffekter utan hotar djur och natur
  • En exploatering kommer beröra några av kommunens viktigaste tysta områden
  • En exploatering kommer påverka 3 riksintressen för rörligt friluftsliv, för kulturlandskap och för natur
  • Området är inte riksintresse för vindbruk
  • En exploatering berör många människor som bor i dalen eller i närområdet genom ljud och ljus

En storskalig exploatering av vindkraft vid Skärstadalen är fel väg att gå och stödjer inte den attraktiva boendemiljö som finns och den positiva destinationsutveckling som pågår. Det är dessutom inte förenligt med de riktlinjer som finns i kommuners översiktsplan om en mycket varsam exploatering av Skärstadalen.

Så för vems skull ska man exploatera kan man undra? 

Det finns ibland en uppfattning att det behövs oändligt med förnyelsebarenergi och att man därför behöver exploatera överallt. Detta är naturligtvis inte fallet. Det är dessutom så lyckligt att de mål som våra politiker har satt upp för omställning till förnyelsebarenergi är uppfyllda eller kommer att realiseras i förtid. Att omställningen går så snabbt är positivt.  

Det finns överskott av el och antalet ansökningar om exploateringar är betydligt större än det behov som finns. Detta innebär att man bör och skall prioritera mycket tydligt var dessa exploateringar skall ske. Detta är också i linje med vad Naturvårdsverket och Energimyndigheten har som riktlinjer i den strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad som nu är under framtagande. Exploateringar skall inte konkurrera med andra viktiga hållbarhetsmål.

En stor majoritet av investeringarna sker idag med utländska medel. Tex så sker 25% av investeringarna av kinesiska bolag. Detta är satsningar som även har ett tydligt exportfokus. Man kan också se att de överskott av el som nu tillförs bidrar till en ökad export. I bästa fall bidrar dessa till att ersätta fossilbaserad el, men sambandet är betydligt mer komplext än så.

Det kommer inte behövas oändligt med vindkraft så låt förnuftet styra och prioritera de riksintressen och värden som finns i Skärstadelen. Skulle det mot all sannolikhet visa sig att det vid en senare tidpunkt är nödvändigt att exploatera alla områden i Sverige kan man ompröva detta beslut. Det omvända är inte möjligt!

Ps. Snart 900 namnunderskrifter. Ert engagemang syns.ds

Kategorier: Debatt

2 kommentarer

Anneli Edin · februari 21, 2020 kl. 6:45 e m

Namninsamling startad! Nej till vindkraft!

Våge Fred · februari 24, 2020 kl. 7:43 f m

Nej till vindkraftpark i kaxholmen skärstad

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.