Djuren som inte finns. Enligt vissa. Men dom syns varje dag i dalen!

Ni är många som hör av er med frågor kring hur fågellivet (och fladdermöss) påverkas av vindkraft. Några av er har tagit del av utlåtandet som finns i de dokument som kommer ifrån Kraftö AB (miljökonsekvensbeskrivningen) och ha ställt er frågande till arter som finns i området. Det kan vara rödlistade arter eller bara funderingar kring fågelsjön Landsjön och besöksnäringen kring den. Därför tänker vi genom en serie inlägg åskådliggöra situationen och hur frågan behandlats hittills.

Kraftö AB skriver i sin Miljökonsekvensbeskrivning:
Kungsörn och havsörn observerades inte i projektområdet eller inom radien 5 km från vindkraftparken. Inga boplatser konstaterades. Inventeringen bekräftar tidigare inventering om att området inte är av stor betydelse för örnar. Majoriteten av örnregistreringarna från artportalen och tidigare inventeringar pekar på att örn uppehåller sig periodvis i området kring sjöarna Landsjön och Ramsjön dvs ett avstånd på 2-3 km från närmaste vindkraftverk. Det finns inga tecken på att projektområdet återkommandeanvänds eller genomkorsas av örnar.

Vi kan konstatera att detta står i rak motsats till uppfattningen som råder hos ornitologer och boende i dalen. I artdatabanken beskrivs flera observationer på örn. Mellan 2010-2019 har närmare 300 observationer gjorts i Skärstadalen. Dessa har varit stigande år för år till 26 st 2018 och 136 st 2019. Av dessa var 5 kungsörn (2 st 2019) och övriga havsörn. 

Fågelinventeringen som Kraftö AB låtit göra skriver ”ingen känd kunskap hos Calluna om boplatser inom en radie på 3 km från vindkraftparken. Kungsörn rapporteras endast sporadiskt, inte ens årligen.”


Även om eventuella häckningsplatser skulle ligga på andra sidan Landsjön skulle delar av vindkraftsparken ligga i örnarnas skyddszon. Värt att poängtera är att större verk påverkar fågellivet i större utsträckning än små verk, även om dessa är fler!
Det finns uppgifter om tjäderspel i området kring Råbyskogen och i området för vindkraft (dock innan avverkningen av skog). Utöver detta finns uppgifter om observation av Järpe. Observationer av pilgrimsfalk och fiskgjuse runt Landsjön och Ramsjön är så frekventa att man kan anta att de häckar i området och därmed flyger genom den tänkta vindkraftsparken.

Vi vill nu ha er hjälp att åskådliggöra detta så att man på ett objektivt sätt kan bedöma fågelsituationen. Man kan få uppfattningen att den inventering som gjorts inte håller måttet. Detta gäller också fladdermöss som vi/jag inte lika tydligt kan följa via artdatabanken. Har ni uppgifter, dela gärna med er!
Under tiden har vi fått möjligheten att publicera några bilder tagna i Skärstadalen på Örn, fåglar som alltså inte finns.

Dessa bilder är inte tagna av oss eller av en person som har samröre med vår grupp men används med tillstånd.

ps. nu över 900 namnunderskrifter.ds

Bild av Anders Fondelius, använd med tillstånd.
Bild av Anders Fondelius, använd med tillstånd.
Bild av Anders Fondelius, använd med tillstånd.
Kategorier: Uncategorized

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.