Vindkraft i Skärstadalen?

Är verkligen 220 meter höga vindkraftverk en framtidssatsning för Skärstaddalen? Det Irländska bolaget WER genom sitt svenska bolag Kraftö AB har köpt rättigheterna av StatkraftSödra för att utveckla vindkraftparken vid Lyckås strax norr om Huskvarna. StatkraftSödra beslutade under 2017 att avveckla verksamheten på grund av bristande lönsamhet. För att få Läs mer…

Vindkraft – alltid bra?

Vindkraft, är den alltid bra? Vindkraft är bra, men frågan om vindkraft i Skärstadalen handlar inte om hur bra vindkraft är i förhållande till andra energikällor. Det handlar om att skyddade biosfärsområden ibland kan väga tyngre än exploateringsrätten. Det handlar om missuppfattningar kring elförbrukning, effekt och hur ”lokalt producerad el” Läs mer…