Regeringen har tillsatt en utredning om det går att avskaffa det kommunala vetot i samband med etablering av vindkraft. Detta med hänvisning till att tillståndsprocesserna tar lång tid, att de skapar osäkerhet för exploatörer och för att det finns ett stort behov av utbyggnad av vindkraft. 

Det kommunala vetot är en viktig del i den lokala demokratin och där kommunen och medbörjare har möjlighet att påverka sin närmiljö. 

Det är också svårt att isolerat se att det kommunala vetot skulle utgöra ett särskilt hinder för den utveckling som varit, tvärtom har exploateringen av förnyelsebar energi gått mycket snabbare än planerat och målet enligt energiöverenskommelsen uppfylls i förtid. 

Det finns 2020 en installerad effektvindkraft som kan producera ca 30 TWh enligt svensk vindenergi. Prognosen från svensk vindenergi indikerar att produktion kommer vara minst 45 TWh 2023. Detta är en fördubbling av produktionen på några år som kommer av större och mer effektiva aggregat. I Sverige produceras det på årsbasis ca 160 TWh el. 

Med en kapacitet på ca 45 TWh 2023 och ett prognostiserat behov om 80 TWh vindkraft som skall produceras på land så skall ytterligare ca 35Twh etableras de kommande 25 åren. Till detta kommer eventuell ersättning av gamla vindkraftverk.  

Enligt energimyndigheten kommer det behövas ca 7000 aggregat för att producera ca 80 TWh landbaserad vindkraft med dagens kapacitet. 2023 kommer det finna ca 5600 aggregat varav de sista 1500 som installeras står för 50% av produktionen. Det behövs alltså relativt få nya exploateringar. 

Energimyndigheten skriver också i sin strategi för hållbar vindkraftsutveckling att med en ökad exploatering ökar behovet av att väga olika nyttor mot varandra. Att exploatera känsliga områden kan inte vara en prioritet eller där det inte finns en lokal förankring. 

Man kan alltså konkludera att exploateringen av vindkraft har gått snabbare än planerat och målen är uppfyllda. Genom mer effektiv teknik minskar behovet av det totala antalet aggregat vilket gör att prioriteringen blir viktigare och det finns goda förutsättningar för att etablera den vindkraft som behövs. Att det kommunala vetot skulle utgöra ett hinder är svårt att konkludera. 

Kategorier: Information

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.