Under våren 2019 har Kraftö hållit samråd för att genomföra en större ändring av tillståndet för att exploatera vindkraft vid Lyckås. En ändringsansökan lämnades in till MPD under juni 2019 i syfta att få tillstånd en ändring där man skulle exploatera färre men större aggregat. Denna ändring skulle innebära att man istället för tillståndets 14 aggregat om 180 skulle etablera 11 aggregat om 220 m. Man ville också använda sig av modernare och större aggregat om 4,2 MW och en rotordiameter om 150m istället för tillståndets typaggregat på 2,3 MW och 82m i rotordiameter.

Under samrådsprocessen framkom det stor kritik kring denna ändring som bland annat skulle innebära att den roterande ytan skulle öka med ca 160% för exploateringen som helhet. En stor påverkan som inte är utredd inom ramen för det befintliga tillståndet och som Kraftö inte hade tagit hänsyn till i sitt förslag till ändring. Under samrådet framkom det att underlagen hade stora brister i viktiga delar av MKBn. Dessutom är underlagen för det befintliga tillståndet (som löpte ut i juli 2019 men där det finns en ansökan om förläng igångsättningstid) i många avseenden gamla och kräver uppdatering för att vara relevanta.

Kraftö verkar nu har ändrat uppfattning och har efter att ändringsansökan inkommit till MPD begärt att deras ändringsansökan skall betraktas som en ansökan om ett nytt tillstånd. MPD skall nu pröva om denna ansökan uppfyller kraven för en ny ansökan och/eller om det krävs kompletteringar.

Det är positivt att en exploatering vid Lyckås nu kommer att prövas som ett nytt tillstånd och därmed förhoppningsvis på riktiga grunder och med uppdaterade underlag. Detta innebär rimligen att MPD kommer begära att en ny tillståndsprocess inleds och där Kraftö får presentera en fullständig analys av den nya exploateringen och detta med ett 0-alternativ med ingen exploatering. Vidare att nytt samråd hålls enligt lag vid tillståndsärenden och att fullständig dokumentation och MKB genomförs av den tilltänka exploateringen.

Kategorier: Information

1 kommentar

Anders · januari 25, 2020 kl. 10:53 f m

Tack för uppdateringarna, förefaller vara en utdragen process.

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.