Korta fakta om elsystemet i Sverige

 • Sverige har ett stort överskott av el. 2019 exporterade vi 26 Twh. 
 • Den totala produktionen är ca 160 Twh och det vi själva använder är ca 140 Twh. 
 • Elförbrukningen är idag på lägre nivåer än den var för 15 år sedan! Detta trots att befolkningen har ökat med ca 17%. 
 • De flesta prognoser visar att elförbrukningen kommer att öka genom en elektrifiering av transporter, industri och tillkommande ny industri
 • Svenska Kraftnät (SvK) som är ansvariga för att det finns tillräckligt med el i systemet är troligen den mest tillförlitliga källan då det inte finns särintressen. Deras prognos säger att fram till 2040 ökar förbrukningen till 163 Twh vilket motsvarar den produktion av el som vi har idag.
 • Det kommer dock ske en omställning av produktionen genom en utfasning av kärnkraften (ca 52Twh) som kommer ersättas av förnyelsebarenergi (sol, vind och biobränslen)
 • Den stora utmaningen är effekt (förmåga att producera el) när det är som kallast. Då räknar SvK att man kommer vara importberoende även med en kraftig utbyggnad av förnyelsebar energi. Detta beroende på att den installerade effekten som är tillgänglig en kall vindstilla dag bara är 9%!
 • Troligen kommer man dessutom hitta lösningar på lagring av el framöver.

Korta fakta om Vindkraften

 • I Sverige finns det en installerad effekt på ca 9400 MW (2019) och den är starkt ökande. 
 • Vindkraften producerade ca 20 Twh 2019 men har en kapacitet på 27Twh. 
 • Nu i januari producerade vindkraften för första gången mer än 1 Twh på en vecka
 • Det finns idag ca 4175 aggregat i drift – snitt på ca 2 MW per aggregat
 • Ytterligare ca 800 är under uppförande om ca 3300 MW – snitt på 4,2 MW.
 • Detta ger en totalt installerad effekt om ca 12700 MW
 • Ytterligare 1941 är vindkraftverk är tillståndsgivna och 1528 aggregat är i ansökan. Sammanlagt ca 15700 MW
 • Prognosen från Svensk vindenergi visar att till 2022 kommer det produceras ca 40 Twh med el från vindkraft. Det innebär att målet för förnyelsebar energi nås i förtid.
 • I långtidsprognosen 2040 från Svenska kraftnät räknar man med en ökning av förnyelsebarenergi till 89 Twh varav 72 Twh kommer från vindkraft på land, 10Twh till havs och 7 Twh från solel. 
 • Det finns ansökningar hos SvK för åren 2018 och 2019 motsvarande 35 000 MW (både på land och till havs)
Kategorier: Information

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.