I de underlag som Kraftö tagit fram för synbarhet av exploateringen så indikerar dessa att man inte skulle se exploateringen i Kaxholmen. Samma simulering visar dessutom att man inte skulle se ett 220m högt aggregat med en rotordiameter på 150m om man vistas i produktionsområdet? 

Vi har därför tagit fram en synbarhetsanalys med högre upplösning, 1×1 m, jämfört med den som Kraftö presenterade som är 25x25m. Vidare lät vi göra en höjdmodell baserad på laser som följer markplan men följer topparna på vegetationen. Sammantaget ger detta en mycket bra modell som rimligen även Kraftö borde använda. 

Den höga upplösningen medger en bättre bedömning av från vilka områden vindkraftverken kan komma att synas. Detta i jämförelse med en upplösning på 25×25 m som Kraftö har använt och där tex ett träd framstår som en massiv avskärmning. Den höga upplösningen visar tex ytor från var vindkraftverken kan ses genom korridorer mellan skogspartier. 

Lilamarkerade områden i bilden nedan till höger visar en yta varifrån en observatör på 1,5m kan se något av vindkraftverken enligt vår modell. I denna simulering är enbart ett aggregat inräknat. Bilden visar att man både kommer att se exploateringen i produktionsområdet samt i Kaxholmen. Detta att jämföra med bilden till vänster som Kraftö har visat i samrådshandlingarna och där man inte skulle se exploateringen i Kaxholmen och i mycket begränsad omfattning i produktionsområdet.   

I Bild 2 nedan har vi inkluderat hela exploateringen och de rödmarkerade områdena visar var man kommer se något av exploateringen enligt denna modell. 

Baserat på den högupplösta modellen kan man enkelt visualisera hur vindkraftverken kommer att se ut. De bilder som visas nedan är dels från ridbanan i Bosgård och dels från ICA Kaxholmen. I båda dessa vyer ser man tydligt flera vindkraftverk. 

Vyerna är direkt sprungna ur modellen. Bildmontaget som visar en vy från ICA Kaxholmen är baserat på denna modell. 

Fotomontaget från ICA Kaxholmen verkar dessutom väl överensstämma med det fotomontage som Kraftö har tagit fram som vy från vägen upp till Gestra och som ligger i samma riktning som vyn från ICA Kaxholmen. Dock är denna bild gjord som panorama och med ganska låg upplösning.

Vi menar att vyerna och modellen som vyerna är baserade på är mer precisa än de som Kraftö har presenterat och de indikerar tydligt att vindkraftverken kommer att synas vid ICA i Kaxholmen liksom på de flesta ytorna i samhället. Vi undrar också varför inte Kraftö använder sig av motsvarande mer högupplösta modeller? Det är Kraftös ansvar att visa en så korrekt beskrivning som möjligt.

Kategorier: Information

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.