Svensk Energibalans

Ca 550-600 Twh omvandlas till Ca 375 Twh
Ca 550-600 Twh omvandlas till Ca 375 Twh
 • Sveriges elförbrukning är ungefär 140 TWh på ett år.
 • De senaste åren har exporten varit 10 – 22 TWh per år.
 • Installerad Effekt är ca 40 000 MW
 • Tillgänglig Effekt under 2018/2019 är ca 26700 MW
 • Vindkraft ökar snabbt med ytterligare ca 50 TWh i produktion

Räcker elen?

 • Vi förbrukar ca 140 Twhoch produceras ca 155-160 Twh. Ingen dramatisk ökning väntas enligt Svk.
 • Ovan inkluderar avvecklingen av kärnkraft vid R1 och R2 (ca 10Twh)
 • Det byggs eller finns tillstånd att bygga ca 3900 aggregat(Energimarknadsstyrelsen). Målet enligt energiöverenskommelsen är 48 TWh förnyelsebart till 2030.
 • Beräkningar enligt Per Kågeson visar att det går åt 10Twh att elektrifiera hela bilparken
 • Elpriset är högt men börsen/marknaden räknar med fallande elpriser. Termin 23 talar om 32 öre.

Viktiga frågor om elproduktion

Är elen tillgänglig när vi behöver den?

 • Den stora utmaningen är effektbrist då kärnkraften avvecklas.
 • Svenska kraftnät räknar med att enbart 9% av vindkraften är tillgång de kallaste timmarna.
 • Vindkraften löser inte effektbristen
 • Handel med el samt planerbara produktionsslag är viktigt för att hantera framtida effektutmaningar (Svk)
 • Investeringar sker nu i ett utvecklat nät(Svk) tex Sydvästlänken och västlänken. Detta gör att ev. effektbrist i söder kan hanteras 

Vad säger branschen…

DEBATTARTIKEL NY TEKNIK 2018-05-07

Minskad politisk risk genom den svenska energiöverenskommelsen i kombination med snabb kostnadsreduktion för förnybar elproduktion har gjort att rekordmånga investeringsbeslut har tagits i framförallt vindkraft det senaste året. Nu återstår mindre än 4 TWh av målet* till år 2030. Förmodligen blir systemet fullt sett till investeringsbeslut redan i år.

Charlotte Unger Larson, Vd Svensk Vindenergi
Gustav Melin, Vd Svebio
*Målet är 48Twh till 2030

Vindkraftvid Lyckås- intressenter

Svenska elsystemet
 • Det svenska elsystemet skulle tillföras ca 198 Gwhper år att jämföra med de ca 50 TWh vindel som redan är under produktion
 • Elen tillfaller inte lokalsamhället utan går ut i stamnätet och ökar på överskottet.
 • Skärstad är inte ett riksintresse för Vindkraft

Jönköpingskommun

 • Investeringen bidrar inte till sysselsättning eller till den lokala ekonomin.
 • Lokal energiproduktion kan inte vara högprioriterat i den kommunala energibalansen. Sparande och transporter borde vara det för utvecklas från fossilsamhället.
 • Besöksnäringen växer och området har utvecklats till en destination som en del i den kommunala målsättningen att utveckla natur- och matturism.

ExploatörenWER/KraftöAB

 • Har som affärsidé att genom effektiva processer utveckla vindprojekt för att sedan sälja dem vidare.
 • Ingen långsiktig ägare. 

Markägare

 • Markägare får ca 4% av intäkterna från elproduktionen vilket blir ca 200-400 000 per år och aggregat

Boende och brukare av Skärstaddalen

 • Området har idag riksintressen för Kulturlandskap och Rörligt friluftsliv.
 • Detta är nationella prioriteringar!
 • Östra Vätterbranterna är idag en destination för mat och naturturism.
 • Stort friluftsliv och många besökare som skapar en växande lokalekonomi.
 • Området är en del av UNESCO biosfärsområde.
 • Det finns ett stort antal reservat i anslutning. Bland annat Råbyskogen som är ett av få tysta områden.
 • I Östra Vätterbranterna finns det ca 300 rödlistade arter (enligt ÖVB).
 • Projektet har stor påverkan på landskapet, människa och natur.
 • En höjning av vindkraftverken innebär större synlighet, konstant ljus och ett lågfrekvent ljud som inte kan bevisas vara lägre än om verken varit mindre.
Kategorier: Information

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.