Information till allmänheten

Ett av de sätt vi har använt för att mana till engagemang i frågan om att bevara Skärstadalen är utdelning av ”Flyers”. Via menyn ovan kan man ladda ner eller titta på dessa.

-Webbredaktören