Planerna om en storskalig exploatering av vindkraft i anslutning till Skärstadalen fortgår. Kraftö genom sitt dotterbolag Hallösa kungjorde sin ansökan den 17/1 om att resa 11 stycken aggregat som är 220m höga och med en rotordiameter på 150m. 

Detta accentuerar behovet av en debatt kring vilka värden som bör vara ledande för en långsiktig utveckling av området – en strategi för det som nog kan kallas för ”Destination Skärstadalen”.

I översiktsplanen för Jönköpingskommun kan man läsa att Skärstadalen med omnejd är ett av de områden i kommunen som är mest skyddsvärda genom att:

  • Området är riksintresse för natur- och kulturlandskap och för rörligt friluftsliv
  • Området är del av det av UNESCO utsedda biosfärsområde Östra Vätterbranterna 
  • Området är viktigt för att människan skall kunna uppleva orörd natur och stillhet. 2 av kommunens 10  låg exploaterade områden finns här.
  • Området har också ett stort antal naturreservat för att ge plats åt skyddsvärda arter och  området finns också ett rikt fågelliv med Landsjön som känd fågellokal.

I riktlinjerna för riksintressena kan man läsa: ”Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön ska inte tillåtas om de kan skada områdets samlade natur- och kulturvärden samt turism och rörligt friluftsliv” och ”Inom området bör åtgärder som kan minska förutsättningarna för att bevara områdets värden inte tillåtas.” 

I och i anslutning till skärstadalen finns även några av kommunens mest populära vandrings- och cykelleder. Skärstadalen är en destination dit tusentals besökare söker sig för naturupplevelser, för att ta sig runt Landsjön, för att ta del av utbudet i Äppledalen, för sin vardagsträning eller för stora event som Ironman.

Om friluftslivet kan man läsa i översiktsplanen inriktning för friluftsliv:

”Att kunna tillbringa en del av sin tid i naturen, ensam eller tillsammans med andra, är för många en självklarhet och en viktig del av livet och kan inte ersättas av andra aktiviteter. Det är därför viktigt att bevara sådana områden i kommunen, så vi kan erbjuda den typen av miljöer till invånare och besökare.

Vindkraft har en viktig roll i klimatomställningen. I långtidsprognosen 2040 från Svenska kraftnät förväntas produktionen att öka till ca 80 Twh. Samtidigt finns det en förväntan om att elförbrukningen kommer att öka från dagens ca 140Twh till 163 Twh fram till 2040. 

Det sker just nu en massiv utbyggnad av vindkraft. Den installerade effekten från vind är ca 9500 MW och branschföreningen Svensk vindenergi räknar med att produktionen kommer nå 40 Twh redan 2022. Till detta kommer  det att bara under 2018 och 2019 lämnades det in ansökningar om att bygga mer än 35000 MW på land och till havs!

Sverige har ett stort elöverskott och 2019 var exporten 26Twh. Även i långtidsprognoserna förväntas ett överskott av el. Det som däremot är kritiskt är att det kommer saknas effekt de kallaste timmarna på året då det är brist på planerbar energi.  

En exploatering av vindkraft vid skärstadalen kan ur ett energipolitiskt lokalt- eller nationellt perspektiv knappast ses som kritiskt. Energimyndigheten är också tydlig i underlaget till strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad att framtida utbyggnad skall ske ”på ett sätt så att inte möjligheten att nå andra miljömål försämras” och att ”en utbyggnad sker resurseffektivt, vilket förutsätter att goda vindlägen nyttjasDå behöver färre verk byggas..”. Noterbart är att Skärstadalen inte är riksintresse för vindbruk. Kommunen bör därför i dagsläget ha en restriktiv hållning till en exploatering för att om nödvändigt ompröva detta beslut i framtiden skulle all möjlig exploatering vara nödvändig.  

Jönköping har en progressiv plan för att erbjuda sin invånare en attraktiv boende miljö och är en destination för besökare som vill ta del av vårt vackra landskap och natur. Den obrutna horisonten, det kuperade och småbrutna landskapet, och ljuset över Vättern ger området öster om Vättern en unik karaktär. Dessa värden förstärks idag av lokala företag som förädlar området och skapar en upplevelse som åtnjuts av alla oss boende och av tusentals besökare som bidrar till utvecklingen av den lokala ekonomin och sysselsättningen. 

Vi tror på att bevara, utveckla och förädla de natur-, kultur- och landskapsvärden som finns i och runt skärstadalen. Dessa värden rymmer en stor potential för Jönköping och bidrar till att Jönköping fortsätter att vare en attraktiv kommun.

Kategorier: Debatt

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.