Du kan påverka!

Tycker du det är fel att bygga vindkraftverk i Skärstadalen?Tre viktiga saker du kan göra för Skärstadalens framtid: Delta i namninsamlingen på: www.skarstadalen.se Kom till stormötet för dialog: Måndag den 17:e februari,Pingstkyrkan Kaxholmen kl. 18.30Alla är välkomna!  Skriv vad du tycker och skicka före 14/2 till:Jönköpings kommunLänsstyrelsen Östergötland551 89 Jönköping Ange Läs mer…

Namninsamling startad!

Följ länken för att skriva under: Namninsamling, jag engagerar mig! – Syftet är att kunna visa politiker och beslutsfattare det stora engagemang ni visat för att bevara och utveckla skärstadalens unika värden! Vi vill bevara och utveckla Skärstadalens unika värden! Skärstadalen med omnejd är en levande landsbygd i utveckling. Skärstadelen Läs mer…

Vindkraftpark Skärstadalen?

Vindkraftpark Skärstadalen? Fotomontage, Kraftö AB Exploatering av Vindkraft mellan Skärstad och Kaxholmen har en stor negativ påverkan Det Irländska bolaget WER genom sitt svenska dotterbolag Kraftö Vind vill exploatera 220m höga vindkraftverk i Skärstadalen. Att bygga större och högre vindkraftverk kommer att ha en betydande negativ påverkan på människor, natur, Läs mer…

Strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad saknar grundläggande analys av elsystemet

Sverige har högt ställda klimatambitioner och mål om en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. Energimyndigheten och Naturvårdsverket fick under hösten 2018 i uppdrag att ta fram en strategi för att åstadkomma denna omställning. Denna strategi tar på ganska vaga grunder utgångspunkt i en amssiv utbyggnad av vindkraft. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/nationell-vindkraftsstrategi/ Läs mer…