Vindkraftpark Skärstadalen?

Fotomontage, Kraftö AB

Exploatering av Vindkraft mellan Skärstad och Kaxholmen har en stor negativ påverkan

Det Irländska bolaget WER genom sitt svenska dotterbolag Kraftö Vind vill exploatera 220m höga vindkraftverk i Skärstadalen. Att bygga större och högre vindkraftverk kommer att ha en betydande negativ påverkan på människor, natur, djur och landskap jämfört både tidigare tillstånd och ett område utan exploatering.

Destination Skärstadalen

Skärstaddalen som en del av Östra Vätterbranterna är en boendemiljö för tusentals människor och en mycket uppskattad samt välbesökt destination. Området är riksintresse för natur, kulturlandskap och rörligt friluftsliv. Det sker redan en positiv utveckling där:

  • Natur- och kulturlandskapet i Skärstaddalen är en integrerad del av ett aktivt lokalt näringsliv där företagare investerar för att erbjuda besökare en unik upplevelse och skapar lokal sysselsättning.
  • Området är en av kommunens viktigaste områden för friluftsliv som lockar tusentals besökare till vandring, cykling och träning i olika former.
  • Lokala entreprenörer erbjuder lokalproducerad mat och dryck i en vacker omgivning.
  • Det finns för kommunen och dess invånare mycket större värden i att bygga vidare på områdets unikalandskap och den utveckling som redan sker som en etablerad destination

Vindkraft är idag en storskalig industriell exploatering

Vindkraft är en storskalig industriella exploateringarna som påverkar stora arealer. Varje vindkraftverk har en höjd som är dubbelt så hög som Munksjötornet. Vingarna har en roterande area som motsvarar 2 fotbollsplaner per aggregat! Stora omfattande väg- och anläggningsarbeten kommer att krävas. Allt detta påverkar områdets landskapskaraktär under överskådlig framtid. Högre aggregat har också en stark påverkan genom ljud och ljus även nattetid.

Förnyelsebarenergi är viktigt, men man ska inte exploatera mer än nödvändigt

Sverige har ett stort överskott av el. Prognoserna från Svenska Kraftnät (SvK) visar att förbrukningen av el kommer öka, men inte mer än till dagens befintliga produktion (ca 163 Twh). Det sker en omfattande utbyggnad av vindkraft i Sverige och den samlade produktionen förväntas vara ca 40 Twh 2022. Det innebär att målet enligt energiöverenskommelsen blir realiserat i förväg.

Här byggs nya bostäder och en ny förskola. Fotomontage, Kraftö AB

Fotomontage, Kraftö AB

Det befintliga tillståndet har löpt ut

Kraftö höll under 2019 samråd för en ändring av det befintliga tillståndet. Detta tillstånd löpte ut i juli 2019. Kraftö ansöker nu om en förlängning av detta tillstånd med hänvisning till anslutningsproblem. Det finns inga anslutningsproblem med den tillståndsgivna anläggningen. Problemen uppstår med den nya och större exploateringen.

Kraftö ansöker om ett nytt tillstånd

Kraftö har valt att inkomma med en ny ansökan med en mer omfattande exploatering. Denna har gjorts utan en samrådsprocess för ett nytt tillstånd. I ansökan använder man ett missvisande 0-alternativ och jämför med en exploatering (vilken inte längre har tillstånd). Dessutom har man ersatt det gamla tillståndets aggregat med större aggregat vilket aldrig har varit tillståndsgivet. Sammantaget ger det en missvisande bild av en ny exploatering. En helt ny prövning bör genomföras av den nya ansökan och med en jämförelse med Skärstadalen utan exploatering.

Vi som boende i Skärstadalen vill med detta mobilisera för att medvetandegöra alla om den process som pågår och för att ta ställning till vilket landskap och horisont vi vill ha de kommande 40 åren!

För mer information gå gärna in på www.skarstadalen.se

( ) Jag stödjer uppropet ovan!

Var med och påverka – det är din och våra barns omgivning och framtid det handlar om.

Skicka dina synpunkter senast den 14:e februari till länsstyrelsen i Östergötland ostergotland@ lansstyrelsen.se och var med och påverka dina politiker i kommunen.

Om du inte vill lägga tid på att skriva egna brev, mail eller ställa frågor kan du enkelt skicka detta mail/brev till:

Jönköpings kommun Stadsbyggnadsnämnden 551 89 Jönköping kontaktcenter@jonkoping.se

Skicka till Länsstyrelsen och Jönköpings kommun!

Ange diarienummer: 551-10120-19 & 551-9733-19

Fotomontage, Kraftö AB

Flyern för nedladdning och ev utskrift.


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.