Är verkligen 220 meter höga vindkraftverk en framtidssatsning för Skärstaddalen?

Det Irländska bolaget WER genom sitt svenska bolag Kraftö AB har köpt rättigheterna av StatkraftSödra för att utveckla vindkraftparken vid Lyckås strax norr om Huskvarna. StatkraftSödra beslutade under 2017 att avveckla verksamheten på grund av bristande lönsamhet.

För att få lönsamhet i projektet vill nu Kraftö AB få ett förnyat och förlängt tillstånd för att uppföra 11 vindkraftverk med en maximal höjd av 220m att jämföra med befintligt tillstånd om 14 aggregat om maximal höjd om 180m. Enligt Kraftö AB skulle detta nästan fördubbla elproduktionen samtidigt som påverkan på landskap och miljö enbart marginellt skulle påverkas jämfört med befintligt tillstånd.

Exploateringen kommer beröra inte bara boende i området utan horisonten och landskapsbilden för många i kommunen. Är detta en exploatering i tiden eller en kvarleva från en process som påbörjades för mer än 10 år sedan och som har överlevt sig själv både energipolitiskt och projektmässigt?

  • I linje med energiöverenskommelsen från 2016 har det skett en kraftig ökning av förnyelsebar energi i Sverige och målet är på god väg att uppfyllas. 
  • Sverige är en nettoexportör av el och elen kommer från en i princip fossilfri elproduktion. Sveriges elexport 2018 var 17 TWh vilket motsvarar ca 1000 kraftverk av den typ som nu föreslås vid Lyckås. 
  • Den el som skulle produceras vid Lyckås kommer inte komma lokalsamhället tillgodo utan går ut i det nationella nätet och bidrar till ett ökat överskott. Det innebär att etableringen inte har något extra miljövärde! Vill man maximera miljönyttan är det mycket bättre att investera i länder där man utvinner el från kolkraft, tex. i Tyskland och Polen. 
  • Överskottet av el gör också att den planerade avvecklingen av kärnkraftverken Ringhals 1 och 2 under 2020 och 2021 inte kommer att leda till energibrist. Tillsammans producerar de kraftverken i genomsnitt ca 10 TWh per år. 
  • Vad som kommer att uppstå är effektbrist, d v s att under kalla och vindstilla vinterdagar kommer inte effekten att räcka till. Detta eftersom vindkraftens tillgänglighet inte uppskattas vara större än 9% av installerad effekt (Svenska Kraftnät).
  • Sedan tillståndsprocessen inleddes vid Lyckås har staten låtit göra en inventering av områden som är särskilt lämpliga för exploatering av vindkraft samtidigt som de har minimal påverkan på människa och natur. Lyckås är inte ett prioriterat område i denna inventering.

Under de senaste 10 åren har det skett en fantastisk utveckling av Skärstadalen.  Området är en del av UNESCO:s Biosfärsområde Östra Vätterbranterna och har utvecklats till ett etablerat besöksmål.

Jönköpings kommunen, med hänvisning till Skärstad och Äppledalen, marknadsför sig numera som en destination för mat och naturturism. Området har många framgångsrika entreprenörer där landskap och natur är en integrerad del i erbjudandet. Det finns ett spännande och rikt utbud av varor och tjänster som förstärker varandra och skapar en spännande och modern destination för oss kommuninvånare och för besökare. Området saluförs av Destination Jönköping som ”Smålands Toscana” och antalet besökare växer för varje år.

Skärstaddalen är också ett mycket uppskattat rekreationsmål med alla dess naturreservat, med fågelstationen vid Landsjön, med Bauerleden för vandring och inte minst för alla fantastiska vägar och stigar för cykling. Skärstad är också en viktig del i den av kommunen prioriterade satsningen på att erbjuda en arena för stora event som tex. Ironman 70.3 som lockar besökare från hela världen. 

Detta handlar om vilka värden kommunen vill satsa på och vilka värden en exploatering av 220m höga aggregat i Skärstaddalen i realiteten bidrar med både lokalt och nationellt?

Markus Davelid 

Kategorier: Debatt

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.