Vindkraft, är den alltid bra?

Vindkraft är bra, men frågan om vindkraft i Skärstadalen handlar inte om hur bra vindkraft är i förhållande till andra energikällor. Det handlar om att skyddade biosfärsområden ibland kan väga tyngre än exploateringsrätten. Det handlar om missuppfattningar kring elförbrukning, effekt och hur ”lokalt producerad el” fungerar. Huvudargumentet för att inte låta WER genom Kraftö AB uppföra Vindkraftverk i Skärstadalen handlar inte om att vara ett alternativ till kolkraftverk i Polen.

Sverige är idag nettoexportör av energi så vi lider inte brist på el utan snarare brist på effekt. Trots detta krävs helt klart en utbyggnad av vindkraften över tid. Vi måste ställa om till fossilfria energikällor när vi nu avvecklar kärnkraften. Men jag menar att den el som ska produceras av vindkraft skall rimligen göra det där den är som mest effektiv utan att störa andra värden. Alltså där den ger mest el per investerat vindkraftverk, som sedan transporteras effektivt till områden med behov. Områden särskilt lämpade för vindkraft finns angivna i en statlig utredning som resulterade i ”riksintressen för vindkraft”. Skärstadalen är inte ett sådant område.  Däremot är det ett riksintresse för rörligt friluftsliv / kulturmiljö och därför speciellt skyddsvärt och av UNSECO utpekat som innehållande särskilt skyddsvärd biosfär, vilket inte återvänder när den en gång försvunnit. Det är ju just det som ligger i UNESCO´s krav för att få den utmärkelse området nu har.

Den närliggande Vindkraftsparken vid Brahehus har inte levererat den el som den projekterats för. Effekten ifrån vindkraft i dessa icke speciellt gynnsamma områden tillkommer när vi inte lider brist och exporteras därför som överskott. I situationer av behov räknar man med ett effektuttag ifrån dessa vindkraftverk på 9 % av den projekterade effekten. De fungerar alltså inte när vi behöver dem. Det är ju heller inte meningen att varje kommun skall producera sin egna energi utan den ska produceras där det fungerar bäst att göra så. Den el som används i Jönköping är redan fossilfri.

Utveckling med naturturism viktig för Skärstadalen och många verksamheter är direkt involverade i turismen och beroende av den. För oss har den bidragit till en levande landsbygd! Detta är något man för anta störs av att man i de tysta områden som just är unikt för de aktuella området istället fylls av lågfrekvent störljud (det mest skadliga oljudet för djurliv). Verken kommer också påverka landsjön som fågelsjö och turismen i anslutning till det. Smålands turism, Destination Jönköping och Jönköpings kommun har markerat området som speciellt skyddsvärt för sin miljö. Länsstyrelsen har i sin skrivelse ”Kartläggning av socialt viktiga naturområden” angett området som skyddsvärt. Unikt vackert alltså!Vindkraftverken i Skärstadalen kommer därför inte gynna andra än de som utvecklat parken och sedan sålt den vidare i vinstintresse (liksom de gjort tidigare).

Förlorare är flora, fauna och boende i området.
– Filip Lundström


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.