Vilka är vi som skapat denna webbplats?

När det blev känt att det gamla tillståndet för uppförande av vindkraft fått nytt liv bildades snabbt en stor opinion mot projektet.
Boende i Skärstadalen gick samman och bildade en aktionsgrupp som målriktat arbetar för att sprida information om vindkraft dess förutsättningar och begränsningar samt hur Skärstadalen är beskriven och hur den önskas utnyttjas av oss som bor här. För oss är det viktigt att poängtera att vi inte är emot vindkraft utan argumenterar för att vindkraft bör placeras där den har bäst potential.

I dagsläget jobbar vi på olika fronter: med information till allmänheten – denna webbplats är ett exempel på detta, de flygblad som delats ut är ett annat. Vi engagerar och uppvaktar Länsstyrelsen, Kommunen, Destination Jönköping, Ornitologerna och många andra. Vi gör skuggberäkningar och häpnas av att tillstånd givits på vaga grunder, även tidigare. En känsla vi har är att många politiker och beslutsfattare inte kan se bortom vindkraften som i alla lägen positiv. Vårt mål är att så sakligt och korrekt som möjligt beskriva Skärstadalen som viktig ur alla bortglömda synvinklar dvs med fokus på miljö(flora/fauna), kultur och miljöturism.

Men utan din hjälp når vi inte vår fulla potential! – Engagera dig mot detta projekt med fakta, resonemang och med båda fötterna på jorden. Uppvakta politiker, skicka mail, – skapa opinion- !
Vill du skriva debattinlägg på denna sida är du välkommen att göra så. Vi når för tillfället >600 st unika besökare per dag.

Vill du vara med i vår aktionsgrupp är du välkommen att kontakta oss via formuläret nedan – all hjälp är välkommen!

– Tack!
Aktionsgruppen Skärstadalen