Vindkraft – alltid bra?

Vindkraft, är den alltid bra? Vindkraft är bra, men frågan om vindkraft i Skärstadalen handlar inte om hur bra vindkraft är i förhållande till andra energikällor. Det handlar om att skyddade biosfärsområden ibland kan väga tyngre än exploateringsrätten. Det handlar om missuppfattningar kring elförbrukning, effekt och hur ”lokalt producerad el” Läs mer…