Naturvärden i Skärstadalen

Vi har blivit kontaktade av flera personer som har frågor och kommentarer om Skärstadalens värde i natur- och miljöaspekt relaterat till den planerade vindkraftsparken. Självfallet kan man ha olika personliga uppfattningar om vad det kan komma att innebära och känna sig mer eller mindre orolig för hur detta kan komma att ändras. Men vi är säkra på att det kommer ändras!
Oron är påtaglig möjligen pga. att många i Skärstadalen är direkt eller indirekt involverade i turistnäringen och har frågor om hur dessa värden vägs in i olika kalkyler.
I de tillstånd som tidigare givits finns det underlag som skall ta detta i beaktning. Det gamla tillståndet är 10 år gammalt och mycket nytt har hänt sedan dess. Generellt kan man säga att man inte bedömt vindkraftverken som inkräktande på miljön, miljöturismen eller de boende i Skärstadalen. Det är många fler än vi som har invändningar i den frågan. Tanken med detta inlägg är att belysa ett par organisationer och myndigheter som anser naturen som speciellt skyddsvärd i Skärstadalen.

Jönköpings kommun
I översiktsplanen anger man området som naturvårdsområde. Man beskriver området i ord som: ”Hela området är ett kulturlandskap med ett vidsträckt slättlandskap med stora visuella värden.”
”…Det är områden som är väl kända och som har ett så stort värde och så stor attraktionskraft att de fungerar som särskilda besöksmål för både kommuninvånare och turister.”
För att området skall bevaras har man tagit fram riktlinjer. Dessa går man nu emot.

Riktlinjer
– Vid åtgärder inom området ska hänsyn tas till friluftslivet.
– Inom lågexploaterade områden bör man vara särskilt återhållsam med nya anläggningar och verksamheter som kan skada upplevelsen av ostördhet.

I sin egen motivering till varför Skärstadalen är så unikt och värt att bevara citeras:
”Det är därför av största vikt att eventuell exploatering görs med stor omsorg”

Riksdagen
Riksdagen har angett området som riksintresse för Rörligt friluftsliv 4 kap. 2§ (LST).

Naturvårdsverket
Beskriver och betonar Riksintresse för Naturvård (MiljöBalken3kap6)

Länsstyrelsen Jönköping
Området benämnt som ”Barrskogens värdefulla områden i Jönköpings län”. Det är också benämnt som ett av södra Sveriges få (och länets enda) tysta skogsområde.

Ironman World Organisation
Jönköping Ironman 70.3 framröstat som världens mest populära lopp på halv-ironmandistansen mycket pga dess vackra omgivningar och fina natur.

UNSECO
Det finns i dag 686 biosfärområden, fördelat på i 122 länder, som ingår i World Network of Biosphere Reserves. I Sverige finns det fem biosfärområden och två kandidatområden. Ett av dessa är Skärstadalen. Hur påverkas detta av vindkraften, hade vi fått utmärkelsen om vindkraften varit på plats?
Detta inlägg kan komma att uppdateras!

Kategorier: Information

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.