Information till allmänheten

Under de senaste dagarna har vi distribuerat flygblad för att väcka uppmärksamhet runt de planer som finns på att bygga en vindkraftspark i Skärstadalen.

Vi tycker inteatt det är en bra idé och har flera sakliga argument -mer om det kan du läsa på denna webbplats!