Vindkraftbolaget bekräftar nu att 5 st 220m höga vindkraftverk kommer att synas från Kaxholmen!

Kraftö har reviderat sina bildmontage Kraftös kompletterande fotomontage (nedan) bekräftar att man ser minst 5 aggregat från den punkt vi gjort vårt montage. Med denna komplettering från Kraftö bekräftas att synligheten i närområdet är betydligt mer omfattande än vad tidigare underlag uppvisar. (Tidigare anslyser indikerade att man inte skulle se Läs mer…