Naturvärden i Skärstadalen

Naturvärden i Skärstadalen Vi har blivit kontaktade av flera personer som har frågor och kommentarer om Skärstadalens värde i natur- och miljöaspekt relaterat till den planerade vindkraftsparken. Självfallet kan man ha olika personliga uppfattningar om vad det kan komma att innebära och känna sig mer eller mindre orolig för hur Läs mer…