Stöd skarstadalen.se!

Arbetet för att bevara Skärstadalen fortsätter! Om du vill stödja skarstadalen.se ekonomiskt tar vi gärna mot ditt bidrag! Arbetet hittills har helt bekostats av gruppens medlemmar men ju längre och mer invecklad processen blir, desto dyrare blir den. Därför är alla gåvor varmt välkomna.Pengarna går oavkortat till kostnader för trycksaker, fotomontage, lokalhyror Läs mer…

Kraftö har blivit beviljad anstånd med sin ansökan om en ny och större exploatering av MPD

I januari meddelade MPD i Östergötland att Kraftö har fått ytterligare anstånd med att inkomma med kompletteringar rörande det ”nya” tillstånd man drivit en tillståndsprocess kring. Detta tillstånd gäller senast 11 aggregat på maximalt 200m och som en övervägande majoritet i kommunen ville använda sitt veto för att det inte Läs mer…

Regeringen har tillsatt en utredning med syfte att avskaffa det kommunala vetot vid etablering av vindkraft

Regeringen har tillsatt en utredning om det går att avskaffa det kommunala vetot i samband med etablering av vindkraft. Detta med hänvisning till att tillståndsprocesserna tar lång tid, att de skapar osäkerhet för exploatörer och för att det finns ett stort behov av utbyggnad av vindkraft.  Det kommunala vetot är Läs mer…

Kraftö har fått förlängd igångsättningstid

Kraftö har fått förlängd igångsättningstid for att exploatera 14 aggregat på 180m vid Skärstadalen! Den 4 december 2020 fattade miljöprövningsdelegationen (MPD) i Östergötland beslut om att ge Hallösa Vindkraft AB (Läs Kraftö) en förlängd igångsättnings tid till den 31 December 2025. MPD motiverar sitt beslut enligt följande: Miljöprövningsdelegationen konstaterar att Läs mer…

Vindkraftpark Skärstadalen?

Vindkraftpark Skärstadalen? Fotomontage, Kraftö AB Exploatering av Vindkraft mellan Skärstad och Kaxholmen har en stor negativ påverkan Det Irländska bolaget WER genom sitt svenska dotterbolag Kraftö Vind vill exploatera 220m höga vindkraftverk i Skärstadalen. Att bygga större och högre vindkraftverk kommer att ha en betydande negativ påverkan på människor, natur, Läs mer…