Stöd skarstadalen.se!

Arbetet för att bevara Skärstadalen fortsätter! Om du vill stödja skarstadalen.se ekonomiskt tar vi gärna mot ditt bidrag! Arbetet hittills har helt bekostats av gruppens medlemmar men ju längre och mer invecklad processen blir, desto dyrare blir den. Därför är alla gåvor varmt välkomna.Pengarna går oavkortat till kostnader för trycksaker, fotomontage, lokalhyror Läs mer…

Vindkraftpark Skärstadalen?

Vindkraftpark Skärstadalen? Fotomontage, Kraftö AB Exploatering av Vindkraft mellan Skärstad och Kaxholmen har en stor negativ påverkan Det Irländska bolaget WER genom sitt svenska dotterbolag Kraftö Vind vill exploatera 220m höga vindkraftverk i Skärstadalen. Att bygga större och högre vindkraftverk kommer att ha en betydande negativ påverkan på människor, natur, Läs mer…

Vindkraftbolaget bekräftar nu att 5 st 220m höga vindkraftverk kommer att synas från Kaxholmen!

Kraftö har reviderat sina bildmontage Kraftös kompletterande fotomontage (nedan) bekräftar att man ser minst 5 aggregat från den punkt vi gjort vårt montage. Med denna komplettering från Kraftö bekräftas att synligheten i närområdet är betydligt mer omfattande än vad tidigare underlag uppvisar. (Tidigare anslyser indikerade att man inte skulle se Läs mer…