Du kan påverka!

Tycker du det är fel att bygga vindkraftverk i Skärstadalen?Tre viktiga saker du kan göra för Skärstadalens framtid: Delta i namninsamlingen på: www.skarstadalen.se Kom till stormötet för dialog: Måndag den 17:e februari,Pingstkyrkan Kaxholmen kl. 18.30Alla är välkomna!  Skriv vad du tycker och skicka före 14/2 till:Jönköpings kommunLänsstyrelsen Östergötland551 89 Jönköping Ange Läs mer…

Namninsamling startad!

Följ länken för att skriva under: Namninsamling, jag engagerar mig! – Syftet är att kunna visa politiker och beslutsfattare det stora engagemang ni visat för att bevara och utveckla skärstadalens unika värden! Vi vill bevara och utveckla Skärstadalens unika värden! Skärstadalen med omnejd är en levande landsbygd i utveckling. Skärstadelen Läs mer…

Vindkraft i Skärstadalen?

Är verkligen 220 meter höga vindkraftverk en framtidssatsning för Skärstaddalen? Det Irländska bolaget WER genom sitt svenska bolag Kraftö AB har köpt rättigheterna av StatkraftSödra för att utveckla vindkraftparken vid Lyckås strax norr om Huskvarna. StatkraftSödra beslutade under 2017 att avveckla verksamheten på grund av bristande lönsamhet. För att få Läs mer…

Vindkraft – alltid bra?

Vindkraft, är den alltid bra? Vindkraft är bra, men frågan om vindkraft i Skärstadalen handlar inte om hur bra vindkraft är i förhållande till andra energikällor. Det handlar om att skyddade biosfärsområden ibland kan väga tyngre än exploateringsrätten. Det handlar om missuppfattningar kring elförbrukning, effekt och hur ”lokalt producerad el” Läs mer…