”Jag är rädd att vi får ångra alla vindkraftverk”

Under 2008 inkom ansökan till Ulricehamns kommun om anläggande av vindkraftspark i Boarp/Stigared. Kommunens tjänstemän rekommenderade då politikerna att avslå ansökan. Projekteringen gällde ett område som inte når de naturvärden som Skärstadalen erbjuder. Skärstadalen är ett område som anses speciellt skyddsvärt av UNSECO (Biosfärsområde). Logiskt borde beslutet gällande nuvarande park Läs mer…