Kraftö har fått förlängd igångsättningstid

Kraftö har fått förlängd igångsättningstid for att exploatera 14 aggregat på 180m vid Skärstadalen! Den 4 december 2020 fattade miljöprövningsdelegationen (MPD) i Östergötland beslut om att ge Hallösa Vindkraft AB (Läs Kraftö) en förlängd igångsättnings tid till den 31 December 2025. MPD motiverar sitt beslut enligt följande: Miljöprövningsdelegationen konstaterar att Läs mer…

Stöd skarstadalen.se!

Arbetet för att bevara Skärstadalen fortsätter! Om du vill stödja skarstadalen.se ekonomiskt tar vi gärna mot ditt bidrag! Arbetet hittills har helt bekostats av gruppens medlemmar men ju längre och mer invecklad processen blir, desto dyrare blir den. Därför är alla gåvor varmt välkomna.Pengarna går oavkortat till kostnader för trycksaker, fotomontage, lokalhyror Läs mer…

Du kan påverka!

Tycker du det är fel att bygga vindkraftverk i Skärstadalen?Tre viktiga saker du kan göra för Skärstadalens framtid: Delta i namninsamlingen på: www.skarstadalen.se Kom till stormötet för dialog: Måndag den 17:e februari,Pingstkyrkan Kaxholmen kl. 18.30Alla är välkomna!  Skriv vad du tycker och skicka före 14/2 till:Jönköpings kommunLänsstyrelsen Östergötland551 89 Jönköping Ange Läs mer…

Namninsamling startad!

Följ länken för att skriva under: Namninsamling, jag engagerar mig! – Syftet är att kunna visa politiker och beslutsfattare det stora engagemang ni visat för att bevara och utveckla skärstadalens unika värden! Vi vill bevara och utveckla Skärstadalens unika värden! Skärstadalen med omnejd är en levande landsbygd i utveckling. Skärstadelen Läs mer…

Vindkraftpark Skärstadalen?

Vindkraftpark Skärstadalen? Fotomontage, Kraftö AB Exploatering av Vindkraft mellan Skärstad och Kaxholmen har en stor negativ påverkan Det Irländska bolaget WER genom sitt svenska dotterbolag Kraftö Vind vill exploatera 220m höga vindkraftverk i Skärstadalen. Att bygga större och högre vindkraftverk kommer att ha en betydande negativ påverkan på människor, natur, Läs mer…